Услуги за медицински туризъм

Медихелп Интернешънъл,НПО, представя на вашето внимание 2 (две) НОВИ програми за хотели и техните здравни, възстановителни и рехабилитационни услуги, предоставяни на националните и международни туристи:

》GHA WellHotel® Program за медицински туризъм и GHA WellHotel® Program for Well-being

За повече информация моля посетете: www.wellhotel.org и/или www.medihelpinternational.eu

GBAC STAR™ / GHA WellHotel® Program

GНА® в сътрудничество с Global Biorisk Advisory Council™ (GBAC), поделение на международната организация ISSA, подкрепя хотели, които се стремят към акредитиране на своите хигиенни, почистващи и дезинфекционни програми, както и към сигурността и одобрението на своите Медицински и Уелс туристи.

Чрез тази програма се осигурява гарантиране и независимо валидиране на протоколите за оценка на риска и заключенията на гостите.

За повече информация моля посетете: www.gbac.org и/или www.medihelpinternational.eu

И двете програми са достъпни онлайн, както и в присъствие от нас и нашите партньори, в зависимост от националния и международен пандемичен статус.

Основните опции за присъственото представяне на програмите е по договаряне и споразумение между страните:

  • Medihelp International, NGO (www.medihelpinternational.eu)
  • Global Healthcare Accreditation® (GHA)
  • Национални и международни партньори, независимо от пол и възраст.

Не се колебайте – потърсете ни и предизвикайте своя собствен потенциал и капацитет!
За връзка с нас по всяко време +359-888475897 и/или info@medihelpinternational.eu

Uliana Kanelli, MBA
Medihelp International CEO
GHA ®official representative