Услуги

GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION ® and MEDIHELP INTERNATIONAL, NGO

MEDICAL TRAVEL CARE CONTINUUM PROCESS

ПРОГРАМАТА ГЛОБАЛНА ЗДРАВНА АКРЕДИТАЦИЯ (GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION ®), КАТО СРЕДСТВО И ИНСТРУМЕНТ, ПРИЛОЖИМИ ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЛИЯ НЕПРЕКЪСВАЕМ ПРОЦЕС НА МЕДИЦИНСКИ, ЗДРАВЕН И ОЗДРАВИТЕЛЕН ТУРИЗЪМ, ПОМАГА:

• НА„КУПУВАЧИТЕ“ НА ЗДРАВНИ И ОЗДРАВИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПЪТУВАЩИ ОТ ЕДНО МЯСТО НА ДРУГО, НЕЗАВИСИМО В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА,
• НА „ПРОДАВАЧИТЕ“ НА СЪОТВЕТНИТЕ УСЛУГИ,
• НА ВСИЧКИ СТРАНИ ПОДПОМАГАЩИ И УЧАСТВАЩИ В НЕПРЕКЪСВАЕМИЯ ПРОЦЕС НА МЕДИЦИНСКОТО ПЪТУВАНЕ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ И СПОДЕЛЯТ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ И ПРОТОКОЛИ В НЕПРЕКЪСВАЕМИЯ ПРОЦЕС НА МЕДИЦИНСКОТО ПЪТУВАНЕ;
• ДА СЕ ПОДОБРИ ПРОДУКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА УСЛУГИТЕ В ТОЗИ ПРОЦЕС;
• ДА СЕ ОСИГУРИ ВАЛИДИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЗИ УСЛУГИ ОТ ТРЕТА, НЕЗАВИСИМА СТРАНА;
• ДА СЕ УДОСТОВЕРЯТ ОЧАКВАНИЯТА, ОПИТА И ЕФИКАСНОСТТА НА УСЛУГИТЕ;
• ДА СЕ ПОДОБРИ ПОПУЛЯРНОСТТА НА ДЕСТИНАЦИЯТА, НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И НА СТРАНИТЕ, УЧАСНИЦИ В ТОЗИ ПРОЦЕС;
• ПРЕДОСТАВЯ ИНСТРУМЕНТИ И УАКЗАНИЯ ЗА ДО И ПОСЛЕДВАЩО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯЩИТЕ ЗДРАВНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, КОИТО ДА ИМ ПОМОГНАТ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ДЕЙНОСТИ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА COVID-19
• ДА СЕ РАЗБЕРЕ КАК АКРЕДИТАЦИЯТА И СЕРТИФИЦИРАНЕТО МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНАТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕРИЕ В ПАЦИЕНТИТЕ И ГОСТИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19

С ИЗВЪН МЕДИЦИНСКАТА АКРЕДИТАЦИЯ, ТАЗИ ПРОГРАМА, (GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION ®) ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ, ПРИЛЕЖАЩИТЕ И СРОДНИ ПО ДЕЙНОСТ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕД БЪДЕЩИ КОНТРАГЕНТИ И ПАЦИЕНТИ.

ТЯ ОСИГУРЯВА ЕДИН СОЛИДЕН ПАКЕТ СТАНДАРТИ, ПРОТОКОЛИ И НЕЗАВИСИМА АКРЕДИТАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА:
• БОЛНИЦИ И СЛЕД-БОЛНИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ
• АМБУЛАТОРНИ ЦЕНТРОВЕ
• ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАКТИКИ
• КОНСУЛТАНТИ И ЕКСПЕРТИ УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• СТОМАТОЛОГИЧНИ КЛИНИКИ
• ХОТЕЛИ И ПРИЛЕЖАЩИ ЗДРАВНИ СЛУЖБИ
• СПА ЦЕНТРОВЕ И МНОГО ДРУГИ