Мисия

  • Да изграждаме партньорства
  • Да обучаваме участниците в здравния, уелнес и социално-подпомагащите сектори, пациенти, агенти, посредници, брокери, консултанти и лекари в развитието на тези отрасли и каква е тяхната роля и влияние върху входния и изходящ поток медицински туризъм
  • Да представя нови продукти, технологии и услуги по време на конференции, семинари и работни срещи
  • Да обединява своите усилия с националните и международни партньори в намаляване на социалните различия чрез прилагане на грантови програми и финансови механизми