Канали за дистрибуция

Справочниците на Асоциацията за Медицински Туризъм, Списание Уелнес Пътуване,професионални уеб страници, които са отворени за връзки и споделяне; информационните бюлетини на Търговските Камари и др.

Global Healthcare Accreditation (GHA) – Newsletter

Справочниците на Асоциацията за Медицински Туризъм, Списание Уелнес Пътуване,професионални уеб страници, които са отворени за връзки и споделяне; информационните бюлетини на Търговските Камари и др.

Global Healthcare Accreditation (GHA)