За нас

Медихелп Интернешънъл е неправителствена организация за подпомагане на националните и
международни начинания на предлагащите и поръчващи здравни услуги. Медихелп Интернешънъл е членска
организация на индустриите за глобално здравеопазване и медицински туризъм, с обща цел да подпомага
своите членове и партньори в промотиране качество на услугите на високо ниво, в обмяната на информация и
технологии.