За болници, клиники и социално-подпомагане

Изготвяне на наръчници за дестинация на болница/клиника в които се отразява тяхното портфолио, история , качество на услугите; професионалния опит.

Да се предлагат конкретно разработени програми за обучение и професионално развитие във и вън от страната и конкретните институции.

Да си сътрудничи с малки и средни организации за бизнес развитие, промотери на дигитални технологии и технологични центрове.

Да развива партньорства и образователни програми за социално подпомагане.