Услуги

GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION ® and MEDIHELP INTERNATIONAL, NGO

MEDICAL TRAVEL CARE CONTINUUM PROCESS

ПРОГРАМАТА ГЛОБАЛНА ЗДРАВНА АКРЕДИТАЦИЯ (GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION ®), КАТО СРЕДСТВО И ИНСТРУМЕНТ, ПРИЛОЖИМИ ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЛИЯ НЕПРЕКЪСВАЕМ ПРОЦЕС НА МЕДИЦИНСКИ, ЗДРАВЕН И ОЗДРАВИТЕЛЕН ТУРИЗЪМ, ПОМАГА:

С ИЗВЪН МЕДИЦИНСКАТА АКРЕДИТАЦИЯ, ТАЗИ ПРОГРАМА, (GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION ®) ДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ, ПРИЛЕЖАЩИТЕ И СРОДНИ ПО ДЕЙНОСТ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕД БЪДЕЩИ КОНТРАГЕНТИ И ПАЦИЕНТИ.

ТЯ ОСИГУРЯВА ЕДИН СОЛИДЕН ПАКЕТ СТАНДАРТИ, ПРОТОКОЛИ И НЕЗАВИСИМА АКРЕДИТАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА:

За болници, клиники и социално-подпомагане

За местната и централна власт

Канали за дистрибуция

Справочниците на Асоциацията за Медицински Туризъм, Списание Уелнес Пътуване, професионални уеб страници, които са отворени за връзки и споделяне; информационните бюлетини на Търговските Камари и др.

Услуги за медицински туризъм

Медихелп Интернешънъл, НПО, представя на вашето внимание 2 (две) НОВИ програми за хотели и техните здравни, възстановителни и рехабилитационни услуги, предоставяни на националните и международни туристи:

》GHA WellHotel® Program за медицински туризъм и GHA WellHotel® Program for Well-being
За повече информация моля посетете:

GBAC STAR™ / GHA WellHotel® Program

GНА® в сътрудничество с Global Biorisk Advisory Council™ (GBAC), поделение на международната организация ISSA, подкрепя хотели, които се стремят към акредитиране на своите хигиенни, почистващи и дезинфекционни програми, както и към сигурността и одобрението на своите Медицински и Уелс туристи.

Чрез тази програма се осигурява гарантиране и независимо валидиране на протоколите за оценка на риска и заключенията на гостите.

За повече информация моля посетете:

И двете програми са достъпни онлайн, както и в присъствие от нас и нашите партньори, в зависимост от националния и международен пандемичен статус.

Основните опции за присъственото представяне на програмите е по договаряне и споразумение между страните:

Не се колебайте – потърсете ни и предизвикайте своя собствен потенциал и капацитет!
За връзка с нас по всяко време +359888475897 и/или info@medihelpinternational.eu

Uliana Kanelli, MBA
Medihelp International CEO
GHA ®official representative